Produktion

GVF AB har för närvarande 5  formsprutor i storlekar mellan 60-210 ton. I dessa maskiner producerar vi detaljer mellan 1 - 400gr.

Den mesta produktionen är helautomatiserad men korta och tillfälliga serier där verktygskostnaden inte får bli för stor, producerar vi även manuellt.

GVF AB formsprutar dom flesta termoplaster även vissa special plaster där det ställs mycket hårda krav på hållfasthet, värmetålighet etc.

Vi arbetar även med metallingjutningar, IMD mm och kan även ombesörja vacuumformning.